Μενού Κλείσιμο

Basic IRC Commands

Οι παρακάτω βασικές εντολές του IRC θα σας φανούν χρήσιμες.

/Nick [ψευδώνυμο] Ορίζει το ψευδώνυμό σας.

/Join [κανάλι] Μπαίνετε σε ένα κανάλι.

/Part [κανάλι] Βγαίνετε από ένα κανάλι.

/Query [ψευδώνυμο] Ξεκινάει μια προσωπική συνομιλία με τον χρήστη.

/Whois [ψευδώνυμο] Εμφανίζει πληροφορίες του χρήστη.

/List Εμφανίζει όλα τα διαθέσιμα κανάλια του IRC Server.

/Links Εμφανίζει όλους τους διαθέσιμους IRC Servers.

/Motd Εμφανίζει τους κανόνες λειτουργίας του IRC Server.

/Admin Εμφανίζει τον διαχειριστή του IRC Server.

/Kick [κανάλι] [ψευδώνυμο] Απομακρύνει προσωρινά έναν χρήστη από το κανάλι.

/Away [κείμενο-μηνύματος] Ορίζει ένα μήνυμα απουσίας το οποίο εμφανίζεται στις πληροφορίες του ψευδωνύμου σας.

/Away Αφαιρεί το μήνυμα απουσίας.

/Invite [ψευδώνυμο] [κανάλι] Προσκαλεί έναν χρήστη στο κανάλι.

/Topic [κανάλι] [κείμενο-μηνύματος] Αλλάζει το θέμα του καναλιού.

/Mode [κανάλι] +o [ψευδώνυμο] Δίνει προσωρινό op(@) σε έναν χρήστη στο κανάλι.

/Mode [κανάλι] +v [ψευδώνυμο] Δίνει προσωρινό voice(+) σε έναν χρήστη στο κανάλι.

Για να αφαιρέσετε Mode από έναν χρήστη θα πρέπει να αντικαταστήσετε το + με – στην αρχική εντολή.

/Ame [κείμενο-μηνύματος] Στέλνει ένα μήνυμα σε όλα τα κανάλια που βρίσκεστε.

Πληκτρολογώντας την εντολή /Me το μήνυμα σας θα φανεί μόνο σε ένα κανάλι.

Για ερωτήσεις/βοήθεια μπορείτε να απευθυνθείτε στο κανάλι #help.