Μενού Κλείσιμο

Privacy

Ιδιωτικό Απόρρητο – Όροι Χρήσης

Κάνοντας σύνδεση στο ACN δηλώνετε ότι αποδέχεστε όλους τους κανόνες του MOTD.

Αν δεν συμφωνείτε με τους κανόνες, αποχωρήστε από το δίκτυο και τις υπηρεσίες του.

Τα προσωπικά μηνύματα των χρηστών δεν παρακολουθούνται/καταγράφονται και αποκλειστική ευθύνη για τις πράξεις τους έχουν οι χρήστες και όχι οι διαχειριστές του δικτύου.

Τα Services του δικτύου έχουν ρυθμιστεί να αποκρύπτουν το email που ορίζετε κατά την εγγραφή σας.

Οι κωδικοί πρόσβασης των χρηστών είναι κρυπτογραφημένοι και δεν δύναται να γνωστοποιηθούν για λόγους ασφαλείας και προσωπικού απορρήτου.

Σε περίπτωση ανάκτησης λογαριασμού χρήστη μετά από αίτημα, οι διαχειριστές κάνουν χρήση της εντολής SETPASS και στη συνέχεια αποστέλλουν έναν πρόχειρο κωδικό πρόσβασης στο email σας.

Η εντολή GETPASS έχει απενεργοποιηθεί από τα Services του δικτύου και κανείς δεν είναι σε θέση να γνωρίζει τον κωδικό που έχετε ορίσει κατά την εγγραφή σας.