Μενού Κλείσιμο

Rules

Κανόνες λειτουργίας:

Απαγορεύεται η χρήση προσωνύμιων που έχουν ρατσιστικό/παρενοχλητικό ή άλλο χαρακτήρα, που θα μπορούσε να προσβάλλει κάποιο άλλο μέλος ή κανάλι.

Απαγορεύεται κάθε είδους διαφήμιση Spam/Ιστοσελίδων/Blog που έχουν ως σκοπό οποιονδήποτε κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Απαγορεύεται κάθε είδους μορφή κατάχρησης όπως Flooding/Abuse των υπηρεσιών που σας παρέχονται.

Απαγορεύεται η χρήση Proxy/VPN διακομιστών.

Απαγορεύεται να υποδηλώνετε ότι είστε IRCops ενώ δεν είστε. (Impersonating an IRCop)

Απαγορεύεται το Cloning. (πολλαπλές συνδέσεις στο δίκτυο από μία διεύθυνση IP)

Για περισσότερα, πληκτρολογήστε: /motd

Με τη σύνδεσή σας στο δίκτυο δηλώνετε ότι αποδέχεστε όλους τους κανόνες λειτουργίας.