Μενού Κλείσιμο

Rules

Κανόνες λειτουργίας:

Απαγορεύεται η χρήση προσωνύμιων που έχουν ρατσιστικό/παρενοχλητικό ή άλλο χαρακτήρα, που θα μπορούσε να προσβάλλει κάποιο άλλο μέλος ή κανάλι.

Απαγορεύεται κάθε είδους διαφήμιση Spam/Ιστοσελίδων/Blog που έχουν ως σκοπό οποιονδήποτε κερδοσκοπικό χαρακτήρα.

Απαγορεύεται κάθε είδους μορφή κατάχρησης όπως Flooding/Abuse των υπηρεσιών που σας παρέχονται.

Απαγορεύεται η χρήση Proxy/VPN διακομιστών.

Απαγορεύεται η χρήση BNC/BOT χωρίς την άδεια του διαχειριστή στο διακομιστή.

Απαγορεύεται το Cloning (πολλαπλές συνδέσεις στο δίκτυο από μία διεύθυνση IP).

Πληκτρολογώντας την εντολή /MOTD μπορείτε να δείτε αναλυτικά τους κανόνες.